Wat is Zarb?

Inhoud

Wat is Zarb?

Door het toepassen van macro-technologie in Zarb staan u inmiddels 70 extra functies in Word ter beschikking om teksten mee te manipuleren. Per functie heeft u bovendien de keuze uit diverse intelligente varianten. U selecteert een tekst in een tekstfile (bijvoorbeeld een tekst uit uw methode) of u haalt een actuele tekst van internet. Vervolgens kiest u de gewenste Zarb functie, krijgt een aantal keuzen of varianten voorgelegd en genereert letterlijk met enkele drukken op uw toetsenbordknoppen de mooiste oefeningen, desgewenst met leerhulp en/of een correctiemodel erbij!

Zarb is zo 'slim' dat het programma bovendien voor Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Latijn en Spaans woordsoorten herkent en kan vervangen in teksten door een 'tekstgat'. Ook herkent Zarb onregelmatige werkwoorden in Engels, Duits en Nederlands.

Met Zarb 4.1 NL bewerkt u overigens elke Europese taal van uw keuze. Een automatisch installatieprogramma en een uitgebreide handleiding met de beschrijving van alle individuele functies en varianten maken het programma compleet.

naar boven

Wat kan Zarb?

Zarb 3.1 had 55 functies, Zarb 4.1 heeft maar liefst 70 functies en een veelvoud aan varianten.

Overzicht Zarb-functies met de nieuwe en uitgebreide functies van Zarb 4.1:

Algemene gatenfuncties nieuw?
Letters
Vervangt alle vocalen, alle consonanten of zelf te kiezen letters door invulgaten.
Lettergroepen
Vervangt tweeklanken, dubbele medeklinkers of andere gewenste letterparen en -groepen door invulgaten.
uitgebreid!
Woordbegin woordeinde
1-3 letters aan woordbegin of -einde in invulgaten veranderen of alleen deze letters laten staan.
Woordopbouw woordafbraak
Maakt een orthografische oefening "woordopbouw" of "woordafbraak".
Cloze-Tekst
Maakt van een geselecteerde tekst een gatentekst ('cloze procedure') met verschillende opties.
Gaten
Vervangt letters of woorden binnen de selectie door underscores.
Invulgaten, oplossingen toevoegen
Vervangt alle vet gemaakte woorden of letters in de selectie door een gat. Oplossingen kunnen worden toegevoegd.
Gaten volgens lijst
Vervangt in een tekstselectie na bevestiging die woorden door invulgaten die opgenomen zijn in een bronwoordenlijst.
Tekstgat in woord
Vervangt een geselecteerd woord door een gat, maar laat de eerste en laatste letter staan.
nieuw!
Leestekenoefening
Vervangt alle leestekens in het geselecteerde tekstdeel door gaten.
nieuw!
Invulgaten veranderen
Verandert de vorm van het invulgat (breedte, layout).
Taalspecifieke functies nieuw?
Basiswoordenschat
Haalt woorden met opgegeven letters of lettergroepen uit woordenlijsten basiswoordenschat.
nieuw!
Vervoeging werkwoorden
Stelt tabeloefeningen samen van Nederlandse of Duitse werkwoorden in de tegenwoordige tijd of bewerkt deze.
uitgebreid!
Infinitieven oefening
Vervangt vet gemaakte werkwoorden door het infinitief plus invulruimte. Voor Duits, Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Pools en Latijn
uitgebreid!
Tekstgat woordsoorten
Gekozen woordsoort(en) word(t)-en automatisch gevonden en na bevestiging door invulruimte vervangen. Oplossingen kunnen worden toegevoegd. Voor Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Pools en Latijn
uitgebreid!
Nederlandse onregelmatige werkwoorden
Maakt of bewerkt tabellen om de vervoegingen van "onregelmatige werkwoorden" te oefenen.
Duitse onregelmatige werkwoorden
Maakt of bewerkt tabellen om de vervoegingen van "Starken Verben" te oefenen.
Engelse onregelmatige werkwoorden
Maakt of bewerkt tabellen om de vervoeging van "irregular verbs" te oefenen.
Tegenstellingen
Vervangt geselecteerd woord door zijn tegenstelling (antoniem) uit het woordenboek.
nieuw!
Synoniemen
Vervangt geselecteerd woord door zijn synoniem uit het woordenboek.
nieuw!
Woordenboekanalyse
Geeft een overzicht van betekenissen volgens het woordenboek.
nieuw!
Puzzelfuncties nieuw?
Kruiswoordpuzzel
Maakt een soort kruiswoordpuzzel van een woordenlijst.
uitgebreid!
Kriskras
Maakt een kriskrasraadsel van een woordenlijst.
uitgebreid!
Woordenzoekraadsel
WoordenzoekraadselMaakt woordenzoekraadsels die instelbaar zijn qua grootte en moeilijkheid.
uitgebreid!
Kamraadsel
Maakt van woorden met dezelfde letter of lettercombinatie een raadsel.
Raadselgrootte veranderen
Verandert de grootte van een Zarb-raadsel (tabelvorm).
Geheimschrift
Maakt een oefening met geheimschrift.
Cryptogram
Eenvoudige cryptografie via letterrotatie of getalscodering.
uitgebreid!
Elke tweede letter
Voegt voor elke letter in de geselecteerde tekst een toevallige extra-letter in.
uitgebreid!
Omwisselfuncties nieuw?
Woord omdraaien
Draait de letters van een woord om en zet ze als hoofdletters.
Woord omdraaien met invulruimte
Zet de letters van een geselecteerd woord in de omgekeerde volgorde. Met invulruimte.
Woord omdraaien zonder invulruimte
Zet de letters van een woord in de omgekeerde volgorde.
Tekst omdraaien
Verschillende "van-achteren-naar-voren"-functies voor hele zinnen of teksten.
Anagram
Gooit een geselecteerd woord door elkaar en zet het resultaat in hoofdletters.
Letters mengen met invulruimte
Mengt de letters van een geselecteerd woord. Met invulruimte.
Letters mengen zonder invulruimte
Mengt de letters van een geselecteerd woord zonder invulruimte voor de oplossing.
Letters mengen in woord
Mengt de letters van een geselecteerd woord in willekeurige volgorde. Maar laat de eerste en laatste letter staan.
nieuw!
Zin mengen
Mengt de woorden van een geselecteerde zin.
Tekst door elkaar
Zet de zinnen of alinea's van de tekst in een toevallige volgorde en zet het resultaat in een tabel of woordenwolk.
uitgebreid!
Slangentekst
Verwijdert alle spaties, leestekens etc. (behalve TAB-tekens) in geselecteerde tekst.
Tekst met fouten
Maakt fouten in een geselecteerde tekst. Methode: toevallige verwisseling van willekeurig gekozen letters.
Alleen hoofdletters / Alleen kleine letters
Zet een geselecteerde tekst geheel in hoofdletters / kleine letters
Funlayout
Zet geselecteerde tekst in verschillende grappige layouts.
Verscheidene oefeningen nieuw?
Woordvormenoefening
Maakt of bewerkt een tabel-oefening rond woordvormen uit een door de gebruiker aangewijzen bronbestand.
Samenvoegoefening
Maakt een samenvoegoefening in tabelvorm of brengt in een bestaande tabel de regels van de rechter kolom in een nieuwe volgorde.
Multiple Choice
Voegt een voorgeformateerd, automatisch genummerd schema voor een Multiple-Choice-oefening in.
Helpfuncties nieuw?
Woordenlijst maken of mengen
Maakt of bewerkt een woordenlijst.
Vergelijking met woordenlijst
Vergelijkt geselecteerde tekst met zelf te kiezen woordenlijst, laat afwijkingen daarvan zien en genereert lijst met verschillen.
Woordfrequentie
Telt de woordfrequentie in een tekst.
Systeemkaarten maken
Start een nieuw systeemkaart-document. De kaartformaten DIN A6, DIN A7 und DIN A8 zijn te kiezen.
uitgebreid!
Tekensettabel
Zet de tekenset van de gekozen lettertypes in tabelvorm, in een nieuw document.
Kop invoegen
Voegt een werkbladkop in de kopregel in.
Internettekst invoegen
Voegt gekopieerde internettekst in als platte tekst (zonder html opmaak).
nieuw!
Tabellen omzetten
Zet rijen om in kolommen (en omgekeerd).
nieuw!

naar boven

Wat kost Zarb 4.1 NL?

Zarb 4.1 NL is verkrijgbaar als privé-licentie of als licentie voor een schoollocatie. Heeft een school meerdere locaties dan kunt u - met 40% korting - extra licenties aanschaffen die op naam van die locatie worden gesteld. Met licenties voor een schoollocatie licentie ontvangt de school bovendien het recht om elke leerkracht of docent ook thuis de software te laten installeren en gebruiken onder dezelfde licentiecode.

Upgraden is simpel en overstappen tussen licenties of tussen talen ook.

Artikel Omschrijving Prijzen (EUR)
ZAR08 Zarb 4.1 - 1 privé-licentie voor thuisgebruik (NL) 67,00
ZAR09 Zarb 4.1 - 1 schoollocatie gebruiker (NL) = 1 stand-alone computer 87,00
ZAR10 Zarb 4.1 - schoollocatie licentie (NL), tot 500 ll-en 220,00
ZAR11 Zarb 4.1 - schoollocatie licentie (NL), vanaf 501l-en 390,00

Voor nadere informatie over de licentievoorwaarden klikt u op licentievoorwaarden.

naar boven

Upgraden, uitbreiden of overstappen

Upgraden naar Zarb 4.1 NL loont. Om te upgraden van uw oude licentie Zarb 3.1 naar Zarb 4.1 NL betaalt u 60% van de gewenste Zarb 4.1 NL versie. Dit is eenvoudig mogelijk via het online bestellen van de update Zarb 4.1. Vermeldt bij uw upgradeverzoek uw licentienummer of naam/postcode/huisnummer

Uitbreiding naar meer locaties

Nevenlocaties kopen tegen gereduceerd tarief (60% van de prijs van de eerste licentiekoper) een eigen licentie..

Overstappen

Overstappen van de ene naar de andere schoollicentie Zarb 4.1 is mogelijk: u betaalt enkel het verschil bij. Stapt u over van Zarb 3.1 naar Zarb 4.1 (upgraden) én u wisselt van licentie (bijv. van een licentie voor 1 schoolgebruiker naar een kleine schoollicentie - tot 500 leerlingen) dan betaalt de school vanzelfsprekend zowel het upgraden als het overstappen.

naar boven

Heeft u nog vreagen?

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact met ons op: info@zybura.com

naar boven