Co to jest Zarb?

Spis treści

Co to jest Zarb?

Zarb jest dokładnie przemyślanym programem komputerowym do samodzielnego tworzenia ćwiczeń, zadań, testów oraz folii. Proponowane funkcje są różnorodne i mają łatwe zastosowanie praktyczne: uruchamia się je bezpośrednio z szeroko rozpowszechnionego edytora tekstów, programu Microsoft Word.

Zarb wkomponowuje się optymalnie w program Microsoft Word, wykorzystuje sprawnie jego atuty – oprawę graficzną, różnorakie czcionki o dowolnej wielkości, tabele, szablony itd. Ponadto otwiera on szeroką paletę nowych możliwości, szczególnie przydatnych do celów pedagogicznych.

Co oferuje Zarb?

Aktualny pakiet programowy Zarb 4 zawiera około 70 funkcji. Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych funkcji. Uwaga: Obecnie oferujemy program Zarb 4 tylko w języku niemieckim. Anglojęzyczna wersja programu (Zarb 3.1) posiada nieco mniejszy zakres funkcji.

Ćwiczenia z lukami
Litery Wybrane litery zastępuje lukami
Grupy liter Wybrane grupy liter zastępuje lukami
Początek/koniec wyrazu W miejsce od jednej do trzech liter na początku lub na końcu wyrazu wstawia luki
Literka po literce Układa zadania do sprawdzania pisowni wyrazów w formie stopniowo pojawiającego się lub znikającego wyrazu
Cloze-Tekst Poszczególne wyrazy zastępuje lukami lub przestawia ich literki (różne opcje)
Luki Zaznaczone litery bądź wyrazy zastępuje luką do uzupełnienia
Tekst z lukami z rozwiązaniem W miejsce zaznaczonych pogrubieniem wyrazów w tekście wstawia luki. Możliwość dodania rozwiązania
Luki z listy W zaznaczonym fragmencie tekstu zastępuje lukami wyrazy znajdujące się na liście utworzonej uprzednio przez użytkownika
Luka w środku wyrazu W zaznaczonym fragmencie tekstu zastępuje lukami wyrazy, pozostawiając jedynie ich pierwszą i ostatnią literę
Wstaw znaki interpunkcyjne W zaznaczonym tekście zastępuje wszystkie znaki interpunkcyjne poprzez luki
Zmień formę luki Zmienia formę i długość luki do uzupełnienia
Ćwiczenia z języków obcych
Słownictwo podstawowe Z listy wyrazów wybiera słowa zawierające tylko dotąd poznane przez uczniów litery (nauczanie początkowe)
Koniugacja: Czasowniki niemieckie Tworzy ćwiczenie z koniugacji czasowników niemieckich w czasie teraźniejszym (w formie tabeli)
Starke Verben - Stammformen Układa ćwiczenie do form czasowników mocnych (j. niemiecki) w formie tabeli
Bezokoliczniki Zaznaczone pogrubieniem w tekście czasowniki zastępuje bezokolicznikami i wstawia lukę do uzupełnienia; do ćw. z j. niemieckiego, angielskiego, francuskiego, holenderskiego, hiszpańskiego, włoskiego, polskiego i łacińskiego
Luki (części mowy) Zastępuje lukami wybrane części mowy; do ćw. z j. niemieckiego, angielskiego, francuskiego, holenderskiego, hiszpańskiego, włoskiego, polskiego i łacińskiego
Irregular verbs (j. angielski) Układa ćwiczenia do form czasowników nieregularnych (irregular verbs)
Onregelmatige Werkwoorden (j. holenderski) Układa ćwiczenia do form czasowników nieregularnych (onregelmatigen werkwoorden)
Antonimy Zaznaczone wyrazy zastępuje listą antonimów oraz luką do uzupełnienia
Synonimy Zaznaczone wyrazy zastępuje listą synonimów oraz luką do uzupełnienia
Analiza Tezaurus (zbiór terminów z jednej dziedziny) Do zaznaczonych wyrazów podaje listę pokrewnych z nimi haseł
Krzyżówki i zagadki
Krzyżówki Tworzy ćwiczenie w postaci krzyżówki do listy wyrazów lub tekstu
Krisskross Układa ćwiczenie w postaci krzyżówki typu „Krisskross“ do zaznaczonego tekstu
Ukryte wyrazy Tworzy ćwiczenie typu „Ukryte wyrazy“ o dowolnie wybranej wielkości i stopniu trudności
Krzyżówka „Grzebień“ Z wyrazów zawierających tą samą literę bądź grupę liter układa krzyżówkę
Zmień wielkość krzyżówki Zmienia wielkość utworzonej krzyżówki (ćwiczenia)
Zagadkowe pismo Układa ćwiczenie typu „zagadkowe pismo“ za pomocą sześciu zawartych w programie czcionek
Kryptogram Zaszyfrowuje teksty poprzez rotację liter i/lub zastosowanie kodu szyfrowego (teraz także dla alfabetów innych niż łaciński)
Co druga literka Przed każdą literką zaznaczonego tekstu wstawia przypadkowo wybraną literkę
Zabawa z przestawianiem
Wyraz/Tekst od tyłu Cztery funkcje do tworzenia różnych ćwiczeń z odwróceniem wyrazów bądź fragmentów tekstu
Anagram, wymieszaj litery w wyrazie Trzy funkcje do tworzenia różnego rodzaju ćwiczeń z zamienionymi literami poszczególnych wyrazów
Wymieszaj litery w środku wyrazu Przestawia litery wyrazów w zaznaczonym fragmencie tekstu poza pierwszą i ostatnią
Wymieszaj wyrazy w zdaniu Przestawia wyrazy w zaznaczonym zdaniu; zdanie pierwotne podaje w formie luk
Wymieszaj fragmenty tekstu (zdania lub akapity) Przestawia zdania bądź fragmenty (akapity) w tekście i podaje je w formie ćwiczenia „Dopasuj elementy” (opcjonalnie także przestawia wyrazy w akapicie jako ćwiczenie rekonstrukcji zdania)
Tylko wielkie/małe litery Przekształca tekst na wyłącznie wielkie lub małe litery
Tekst „Wąż“ Usuwa wszystkie znaki przestankowe (odstępy, przecinki, kropki)
Tekst z błędami W zaznaczonym tekście generuje błędy poprzez przestawienie przypadkowo wybranych liter
Wesołe formaty Formatuje zaznaczony tekst na różne wesołe sposoby (wielkość, pozycja, kolor, itd.)
Pozostałe funkcje
Ćwiczenia odmiany wyrazów Układa tabelkę do ćwiczenia różnych form wyrazów z wybranego przez użytkownika dokumentu
Dopasuj elementy Układa ćwiczenie typu „Dopasuj elementy“ w formie tabeli
Multiple choice Dodaje sformatowane i automatycznie ponumerowane zadania typu „Multiple choice”
Praktyczne funkcje pomocnicze
Utwórz/zmień listę wyrazów Tworzy bądź opracowuje listę wyrazów według bardzo różnorodnych kryteriów
Porównaj tekst z listą wyrazów Porównuje zaznaczony fragment tekstu z wybraną listą wyrazów, podkreśla różnice i tworzy ich listę
Frekwencja wyrazów Liczy częstość występowania każdego zawartego w tekście wyrazu
Karteczki Tworzy łatwe do wydrukowania karteczki np. do nauki nowych słówek w formatach DIN A8, A7 i A6
Utwórz tabelę znaków Tworzy tabelę liter, liczb, znaków i symboli wybranej czcionki
Dodaj nagłówek Wstawia tytuł w nagłówku strony
Dodaj tekst z Internetu Usuwa wszelkie formatowania ze skopiowanego tekstu (np. z Internetu) i wkleja go do dokumentu
Przekształć tabelę Zamienia wiersze i kolumny tabeli

Ponadto otrzymują Państwo:

  • sześć nowych czcionek do tworzenia „Zagadkowego pisma“ (True-Type-Fonts)
  • tabele z czasownikami mocnymi i nieregularnymi w języku niemieckim (stara i nowa pisownia), angielskim i holenderskim
  • pliki zawierające zestawienie czasowników oraz innych części mowy do ćwiczeń w języku niemieckim, angielskim, francuskim, holenderskim, hiszpańskim, włoskim, polskim i łacińskim
  • w pełni automatyczną instalację (dla wszystkich kont użytkowników jednego komputera)
  • praktyczne zestawienie funkcji oraz obszerną instrukcję.

do góry

Jak pracuje się z programem Zarb?

Z reguły stosuje się funkcje programu Zarb w odniesieniu do słów, listy wyrazów, fragmentów tekstu bądź całych tekstów, które zostały uprzednio wprowadzone do komputera – np. jako szablon, ze schowka lub jako wynik którejś z funkcji programu Zarb.

Po zaznaczeniu interesującego nas fragmentu tekstu wybieramy właściwą funkcję poprzez kliknięcie na jeden z symboli znajdujących się w obu paskach narzędzi programu Zarb. Innym sposobem jest wybór jednego z poleceń zawartych w paskach menu.

Proste funkcje, jak np. do tworzenia luk w tekście, przestawiania liter w wyrazach lub pisania wyrazów od tyłu, są wykonywane od razu. Przy bardziej złożonych funkcjach pojawia się okno dialogowe, w którym można dokładniej określić ustawienia (np. dostosować stopień trudności ćwiczenia bądź dołączyć rozwiązanie).

Niektóre typy ćwiczeń są tworzone za pomocą dołączonych do programu plików z listami wyrazów (np. zadania z użyciem czasowników nieregularnych lub innych części mowy w różnych językach). Są również takie, które umożliwiają wprowadzenie dodatkowej listy wyrazów w procesie tworzenia danego ćwiczenia, np. krzyżówki, ćwiczenia typu „Ukryte wyrazy” lub testu wyboru (Multiple choice), jako słów alternatywnych do listy wyrazów zaznaczonych uprzednio w dokumencie.

Program Zarb może stać się dla Państwa ogromną pomocą przy kreowaniu łatwych lub też bardziej kompleksowych ćwiczeń. Jest bardzo prosty w obsłudze, a przy tym pozwala tworzyć bardzo urozmaicone zadania. Aż trudno zdecydować się tylko na jedno!

do góry

Gdzie można stosować program Zarb?

Wszędzie tam, gdzie kreatywni nauczyciele i nauczycielki chcą urozmaicać własne zajęcia poprzez stosowanie samodzielnie wykonanych ćwiczeń, zadań, testów oraz folii, program Zarb może stać się niezbędną pomocą. Uciążliwe i czasochłonne czynności, jak układanie tekstów z lukami czy krzyżówek, dają się wykonać w ciągu zaledwie kilku minut, a przy tym są także dobrą zabawą.

Pięknie wykonana i czysto wydrukowana kartka z ćwiczeniem działa zachęcająco i jest traktowana poważniej niż nieprofesjonalnie za pomocą nożyczek i kleju wykonany kawałek papieru. Świetnym pomysłem może okazać się również pozwolenie uczniom i uczennicom na samodzielne wykonanie zadań dla ich kolegów. To z pewnością podniesie ich motywację, jak również sukcesy w nauce!

Program Zarb można używać niezależnie od nauczanego przedmiotu i dziedziny nauki. Można w nim konstruować ćwiczenia w języku polskim, jak również we wszystkich językach europejskich. W systemie Windows uwzględnione zostały także języki: turecki, rosyjski oraz grecki.

Liczne pliki zawierające zestawienie czasowników i innych części mowy w ośmiu językach (niemieckim, angielskim, francuskim, holenderskim, hiszpańskim, włoskim, polskim i łacińskim) są cenną pomocą w nauce języków – w szkole czy na uniwersytecie.

Zarb jest używany przez nauczycieli, uczniów, studentów, lektorów oraz uczestników kursów w przeróżnych szkołach i instytucjach edukacyjnych. Są to między innymi szkoły podstawowe, średnie i specjalne, gimnazja, szkoły zawodowe, prywatne szkoły językowe, ośrodki oświaty pozaszkolnej, centra językowe przy uniwersytetach, instytuty kształcenia nauczycieli oraz gabinety logopedyczne.

do góry